Monday, April 16, 2012

Piagam

Piagam - Piagam SMK Bukit Bandaraya - Kami warga SMK Bukit Bandaraya: Berakhlak mulia, cerdas dan berketerampilan. Suasana pendidikan sekolah yang kondusif, harmoni dan selamat. SMK Bukit Bandaraya sebagai wadah menjana ilmu untuk menghadapi dan melayan tetamu dengan mesra. - Moto Sekolah - Berilmu, Berakhlak, Berbakti. Moto ini mengambarkan sifat dan perlakuan yang menjadi inspirasi atau harapan sekolah. - Berilmu - Berusaha untk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran berguna selaras dengan wawasan negara. - Berakhlak - Berupaya untuk mengawal disiplin diri, bersopan-santun dan bertatatertib. - Berbakti - Berupaya menyumbangkan usaha tenaga untuk berbakti kepada diri, keluarga, sekolah dan negara.

No comments:

Post a Comment