Monday, April 16, 2012

School Badge

------------------------------ LENCANA SEKOLAH ------------------------------ Nama sekolah yang berbentuk satu bulatan menandakan tiada titik akhir dalam menuntut ilmu. Dataran tinggi yang dikosong oleh perkataan SMKBB melambangkan mecu kejayaan yang dicita-citakan. Warna kuning melambangkan duli-duli yang maha mulia raja-raja, warna biru melambangkan perpaduan, warna hijau melambangkan semangat membina insan yang kamil. Tujuh jalur biru & kuning melambangkan negeri-negeri di Malaysia.

No comments:

Post a Comment